about

ХАР ХЭЭРИЙН НҮДЭНД ХАРААНЫ ШИЛ ЗҮҮСЭН НЬ

Зохиолч: Д. Мягмар

Зохиолч, орчуулагч: Д. Мягмар

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Дэмбээгийн Мягмар ХАР ХЭЭРИЙН НҮДЭНД ХАРААНЫ ШИЛ ЗҮҮСЭН НЬ “АРДЫН БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛ” УЛААНБААТАР хотноо 1981 онд эрхлэн хэвлүүлсэн