about

ЖААЛ ХҮҮГИЙН ХАЙРТАЙ ХАВ

Зохиолч: В. Дмитриева

Зохиолч, орчуулагч: В. Дмитриева

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: 1957 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: