about

НЭГЭН АНГИЙНХАН

Зохиолч: П. Хорлоо

Зохиолч, орчуулагч: П. Хорлоо

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: 1985 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: