about

ӨӨДӨСХӨНХҮҮ ТҮҮНИЙ НӨХӨД

Зохиолч: Ч. Арьяасүрэн

Зохиолч, орчуулагч: Ч. Арьяасүрэн

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ИХ БУУГ ТРАКТОР БОЛГОСОН НЬ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ ХЭРХЭН ТӨРСӨН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ МЕХАНИКЧ ТОРООСЫН ТӨМӨРХҮҮТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ ХЭМЭЭХ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ЭЭЖИЙНХЭЭ СУРГИЙГ ГАРГАСАН НЬ ХЭМЭЭХ ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ ЭРДЭМТЭН ИКС, ЭРДЭМТЭН ХЭМЭЭГЧ ИГРЭГ ХОЁРЫН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ «ОДДЫН ДАЙНЫ» ЗЭВСЭГ, ТҮҮНИЙ ХОР ХӨНӨӨЛИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ТАВДУГААР БҮЛЭГ РОБОТХҮҮ ОЛЗЛОГДООД САНААНДГҮЙ НИССЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ ГАНЦААРАА АЯЛЛАА ҮРГЭЛЖЛҮҮЛСЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ РОБОТХҮҮ НИССЭЭР ХИЙМЭЛ ДАГУУЛТАЙ УЧИРСАН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ НАЙМДУГААР БҮЛЭГ ЭРДЭМТЭН ИКСИЙГ ШИЙТГЭСЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ ЦАГААН ҮХЛИЙН ХОТЫГ ҮЗСЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ АРАВДУГААР БҮЛЭГ ЭЗЭНГҮЙ АРАЛ ДЭЭРХ ШОРОНГИЙН АМЬДРАЛЫН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА АДГАА БАРИВЧЛАГДАЖ, АВАРГА ЗАГАСНЫ АМАНД ОРСОН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ СОРОНЗОНТ ИХ БУУ БАЙРЛУУЛСАН ПУУЖИН ХӨӨРГӨСӨН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ СОРОНЗОНТ ИХ БУУГ ЗАДАЛЖ, ТРАКТОР БОЛГОСОН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭЛ АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЧ НОЁН ДЕ ЭК ДЭЭРЭМДҮҮЛСЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ ХИЛИЙН ХАРУУЛД ХӨӨГДСӨН НЬ ХЭМЭЭХ АРВАН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ РОБОТХҮҮ ХОЁР ДАХИН САНАМСАРГҮЙ УЧИРСАН НЬ ХЭМЭЭХ АРВАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ ШОРОНГООС ОЁДОЛЧИН УРАНМАРТА, МЕХАНИКЧ ТОРООС, ЭРДЭМТЭН ИКС НАРЫГ СУЛЛАСАН НЬ ХЭМЭЭХ АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ ХААНЫХАН ХАРЬ ГАРАГ РУУ ЗУГТСАН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ САНСАРТ МӨРДӨН ХӨӨРСӨН НЬ ХАР САНААТНЫ ХОЙНООС МОРДСОН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЗЭРЛЭГ ХҮМҮҮСИЙН ГАРАГТ ОЧСОН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ШАТАЖ БАЙГАА ЕРТӨНЦИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ ТҮҮНИЙ НӨХДИЙГ ХҮЛЭЭЖ АВААГҮЙ ЕРТӨНЦИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ АВАРГА УРГАМАЛ, ШАВЖИЙН ЕРТӨНЦИЙГ ҮЗСЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ТАВДУГААР БҮЛЭГ ХАТАН РОБОТУУДЫН ХААН БОЛСОН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ, ТҮҮНИЙ НӨХӨД РОБОТУУДЫН ЕРТӨНЦТЭЙ ТАНИЛЦСАН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ ӨӨДӨСХӨНХҮҮ, ТҮҮНИЙ НӨХӨД РОБОТУУДЫН ЕРТӨНЦӨӨС ЗУГТСАН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ НАЙМДУГААР БҮЛЭГ ЭРДЭМТЭН ХЭМЭЭГЧ ИГРЭГ, ТУСЛАХ МООР ХОЁРЫН СУУЖ ЯВАА ХӨЛӨГ СӨНӨСӨН ЕРТӨНЦИЙН ХЭЛТЭРХИЙТЭЙ МӨРГӨЛДӨЖ СҮЙРСЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ АМГАЛАН ТАЙВАН, АЙХ АЮУЛГҮЙ БОЛСОН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ АРАВДУГААР БҮЛЭГ 1988 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: