about

МЭДҮҮЛЭГ

Зохиолч: Д. Нацагдорж

Зохиолч, орчуулагч: Д. Нацагдорж

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Д. НАЦАГДОРЖИЙН МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН МЭДҮҮЛЭГ 2006 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: Тайлбар