about

ХУУРЫН ХОС ЧАВХДАС

Зохиолч: Б. Шонхор

Зохиолч, орчуулагч: Б. Шонхор

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ХУУРЫН ХОС ЧАВХДАС АРВАН ЗУРГААН НАСНЫ ХАВАР 1986 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: