about

МОНГОЛ ХАР ДОМЫН СУДРУУДЫН ЧУУЛГА

Зохиолч: Ш. Агваандондов

Зохиолч, орчуулагч: Ш. Агваандондов

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: СУДРЫН ЧУУЛГА БҮТЭЭСЭН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХ ИНУ ТЭРГҮҮН БҮЛЭГ. ТОЛГОЙН ЭЛДЭВ ӨВЧИН ЭМГЭГИЙГ АНАГААХ ЭМ ДОМ 1. ТОЛГОЙН ӨВЧНИЙ ЗАСАЛ 2. НҮДНИЙ ЭЛДЭВ ӨВЧНИЙ ЗАСАЛ 3. ЧИХНИЙ ЭЛДЭВ ӨВЧНИЙ ЗАСАЛ 4. ХАМРЫН ЗАРИМ ӨВЧНИЙ ЗАСАЛ 5. ХООЛОЙН ЭЛДЭВ ӨВЧНИЙ ЗАСАЛ 6. ШҮД ХИЙГЭЭД АМНЫ ӨВЧНИЙ ЗАСАЛ ДЭД БҮЛЭГ. ЗҮРХ, УУШГИ ХИЙГЭЭД ДОТОР ЭРХТНИЙ ЗАРИМ ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЭМ ДОМ 1. ЗҮРХНИЙ ӨВЧНИЙ ШАЛТГААН, АНАГААХ ЗАСАЛ 2. УУШГИНЫ ӨВЧИН ХИЙГЭЭД ХАНИАЛГА ДАРАХ ЗАСАЛ 3. ЭЛЭГ, ЦӨС, ДЭЛҮҮНИЙ ЗАРИМ ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЗАСАЛ 4. БӨӨР, ДАВСГИЙН ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЗАСАЛ 5. ХОДООД ГЭДЭСНИЙ ЭЛДЭВ ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЗАСАЛ ГУТГААР БҮЛЭГ. ҮЕ МӨЧНИЙ ӨВЧИН, ЭЛДЭВ ХАВДАР, ХАВАН БЭРТЭНГИЙГ АНАГААХ ЭМ ДОМ ДӨТГӨӨР БҮЛЭГ. ЭЛДЭВ ЭТГЭЭД ӨВЧИН, ЯР ШАРХ, НАСТАНД ТОХИОЛДОХ ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЭМ ДОМ ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ХАЛДВАРТ БОЛОН ЗАРИМ АДЫН ӨВЧИН ЭМГЭГИЙГ АНАГААХ ЗАСАЛ ЭМ ДОМ ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ДОМЫН СУДАРТ ӨГҮҮЛСЭН ЭМТ УРГАМАЛ, БОДИСЫГ ХЭРЭГЛЭХ АРГА 1. ӨЛӨН УС 2. РАШААН УС 3. ЗАРИМ ТӨМӨРЛӨГ, ЗЭС. 4. ХАЛГАЙ 5. ТУЙПЛАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. ЗҮҮН МОНГОЛЫН ХАР ДОМЫН НЭГЭН СУДАР ЭРЭНДОО НАЦАГИЙН ХАР ДОМЫН СУДРЫН ХУРААНГУЙ ОРШВОЙ НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ЗАРИМ ЭМТ УРГАМАЛ, БОДСЫН ЧАНАР, ЧАДЛЫН ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА 1. ЭЛДЭВ ХИЙГ ДАРАХ ЧАДАЛТАЙ УРГАМАЛ БОДОС 2. ШАРЫГ ДАРЖ, ХАЛУУНЫГ АРИЛГАХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 3. ИЛЧИЙГ ТЭТГЭЖ БАДГАН ХҮЙТНИЙГ АРИЛГАХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 4. ЦУС ТОГТООХ, ЦУСНЫ ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 5. ШАР УС ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 6. НЯН ХОРХОЙТ ӨВЧНИЙГ ДАРАХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 7. ЗҮРХ БОЛОН ЦАГААН СУДЛЫН ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 8. УУШГИНЫ ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 9. БӨӨР ДАВСГИЙН ӨВЧНИЙГ АНАГААХ, ХАВАНГ АРИЛГАХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДИСУУД 10. ГЭДЭС, ОЛГОЙН ӨВЧНИЙГ АНАГААХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 11. ӨВЧНИЙ ХОРЫГ ДАРАН ТУУЛГАХ ЭМТ УРГАМАЛ БОДОС 12. ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ӨВЧНИЙГ АНАГААХ УРГАМАЛ ЭМТ БОДОС 13. БИЕ ТАМИРЖУУЛЖ, ШИМЖҮҮЛЭХ УРГАМАЛ БОДОС