about

ЖИРИЙН ХҮМҮҮС

Зохиолч: Л. Ванган

Зохиолч, орчуулагч: Л. Ванган

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: Редакторын үг НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 1967 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: