about

ГЕРАКЛ

Зохиолч: Ардын аман зохиол

Зохиолч, орчуулагч: Ардын аман зохиол

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: БААТАР ТӨРӨВ ГЕРА, ГЕРАКЛЫГ АЛАХ ГЭСЭН НЬ ХОЁР ЗАМ НЭГДҮГЭЭР ГАВЬЯА. Геракл Немеягийн арсланг алав. ХОЁРДУГААР ГАВЬЯА. Геракл Лернагийн гидраг (могой) устгав ГУРАВДУГААР ГАВЬЯА: Геракл, Керинагийн марал бугыг хөөж гүйцэв ДӨРӨВДҮГЭЭР ГАВЬЯА. Геракл, газар дэлхийг Эриманфын бодон гахайгаас ангижруулав ТАВДУГААР ГАВЬЯА. Геракл Стимфалын шувуудыг хөөн тараав. ЗУРГААДУГААР ГАВЬЯА. Геракл, Авгийн морины хашааг цэвэрлэв. ДОЛООДУГААР ГАВЬЯА. Геракл Критийн бухыг номготгов. НАЙМДУГААР ГАВЬЯА. Геракл, Диомедын морьдыг олж ирэв. ЕСДҮГЭЭР ГАВЬЯА. Геракл Ипполитагийн бүсийг байлдан авав. АРАВДУГААР ГАВЬЯА. Геракл далайд хүрэх зам нээж, Герионы сүргийг хөөж ирсэн нь. АРВАН НЭГДҮГЭЭР ГАВЬЯА. Геракл, орчлонгийн хязгаарт хүрч, Гесперидийн алимыг олж авав. АРВАН ХОЁРДУГААР ГАВЬЯА. Геракл, үхээрийн оронд буун орж, Керберийг ялав. ГЕРАКЛ ОЛЗЛОГДОВ ГЕРАКЛ ПРОМЕТЕЙГ СУЛЛАВ ГЕРАКЛЫН ЭЦЭС