about

ИХ, ДУНД, БАГА ТӨРӨЛХТӨН

Зохиолч: Ш. Агваандондов

Зохиолч, орчуулагч: Ш. Агваандондов

Ангилал: "Боловсрол хөгжил" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ЭНЭХҮҮ СУДРЫГ БҮТЭЭХИЙН УЧИР ИНУ Тэргүүн бүлэг. ИХ ТӨРӨЛХТНИЙ ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭГДЭХҮҮН 1. Их төрөлхтөн буюу Бурхан бүхнийг чадагч мөн 2. Дунд ба бага төрөлхтөнд заяасан бурхдын тухай товч мэдэгдэхүүн 3. Бурхан сахиусаа хэрхэн шүтэх тухай товч мэдэгдэхүүн Дэд бүлэг. ДУНД БА БАГА ТӨРӨЛХТНИЙ ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭГДЭХҮҮН 1. Дунд төрөлхтөн 2. Шарван ба брадига нарын тухай товч мэдэгдэхүүн 3. Бага төрөлхтний тухай товч мэдэгдэхүүн Гутгаар бүлэг. ХҮНИЙ ОЮУН УХААНЫ ЧАДАВХ ХЯЗГААРГҮЙ 1. Бясалгалын тухай товч мэдэгдэхүүн 2. Хүний эрүүл хүчний долоон төв Дөтгөөр бүлэг. ХҮНИЙ ГАЙХАМШИГТ ХИЙБОД БИЕ ЭРХТНҮҮД 1. Хүний бүдүүн ба маш нарийн долоон бие 2. Хүний мөнхийн бие АШИГЛАСАН НОМ СУДРЫН ЖАГСААЛТ 1995 оны хэвлэлийн Хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл: