ЦАХИМ НОМ
ӨВГӨН БИЧЭЭЧИЙН ӨГҮҮЛЭЛ

ӨВГӨН БИЧЭЭЧИЙН ӨГҮҮЛЭЛ