ЦАХИМ НОМ
БАЯЛАГ ХЭНД ОЧИЖ БАЙВ АА?

БАЯЛАГ ХЭНД ОЧИЖ БАЙВ АА?