ЦАХИМ НОМ
  • 434
ХУЛГАЙЛАГДСАН НАР

ХУЛГАЙЛАГДСАН НАР

ТА ҮҮНИЙГ СОНИРХОЖ МАГАДГҮЙ

ТАРАС БУЛЬБА

ТАРАС БУЛЬБА

Н. В. Гоголь

ЧИГЭЭРЭЭ ХҮН

ЧИГЭЭРЭЭ ХҮН

В. М. Шукшин

ХААН ЗАГАС

ХААН ЗАГАС

В. Астафьев

ХӨРШҮҮД

ХӨРШҮҮД

М. Е. Салтыков-Щедрин

ХЭЭР ТАЛ

ХЭЭР ТАЛ

А. П. Чехов

АНЖИССАГ МОРЬ

АНЖИССАГ МОРЬ

М. Е. Салтыков-Щедрин