ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

ӨРТӨӨНИЙ БОШГО

А. С. Пушкин

Шуурга

А. С. Пушкин

АМЬГҮЙ АЛБАТУУД 2

Н. В. Гоголь

ИХ НҮҮДЭЛ

А. Буйлов

АХМАДЫН ОХИН

А. С. Пушкин

ДАЙН БА ЭНХ I

Л. Н. Толстой

АВСЧИН

А. С. Пушкин

ТАРИАЧИН АВХАЙ

А. С. Пушкин

БУУДАЛЦСАН НЬ

А. С. Пушкин

ЗОВЛОНГИЙН ДАЛАЙ

А. А. Лиханов

Дубровский

А. С. Пушкин

МӨНГӨНИЙ ЭРЭЛД

В. Г. Распутин