ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

ӨРТӨӨНИЙ БОШГО

А. С. Пушкин

ГУТАЛ

В. М. Шукшин

УРАН ХҮН

В. М. Шукшин

ЧИГЭЭРЭЭ ХҮН

В. М. Шукшин

Чоно

В. М. Шукшин

ТАРИАЧИН АВХАЙ

А. С. Пушкин

АМЬГҮЙ АЛБАТУУД 2

Н. В. Гоголь

СОЛИОТ

В. М. Шукшин

ГОМДОЛТОЙЁО

В. М. Шукшин

СЭХЭЭРЭЛТ 2

Л. Н. Толстой

ИОНЫЧ

А. П. Чехов

ДАЙН БА ЭНХ III

Л. Н. Толстой

ДАЙН БА ЭНХ IV

Л. Н. Толстой

Сэхээрэлт 3

Л. Н. Толстой

МИНИЙ ХЭНЭГГҮЙ АХ

В. М. Шукшин

Айдас 2

А. Рыбаков

ГУРВАН ҮХЭЛ

Л. Н. Толстой

ЭЗЭН АЖИЛТАН ХОЁР

Л. Н. Толстой

ҮНС, ЧАНДРУУ 1

А. Рыбаков