ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

АЯН ЗАМД

В. М. Шукшин

ЗЭРЛЭГ ЭЗЭН

М. Е. Салтыков-Щедрин

МОД БЭЛДСЭН НЬ

Л. Н. Толстой

ПОЛИКУШКА

Л. Н. Толстой

ХҮҮХДИЙН НҮДНИЙ ШИЛ

К. Д. Ушинский

Чоно

В. М. Шукшин

УУЛГАЛСАН НЬ

Л. Н. Толстой

АЛЕША ВААР

Л. Н. Толстой

ГУТАЛ

В. М. Шукшин

ҮЙМЭЭН САНДРААН

А. П. Чехов

ХЭТЭРХИЙ МЭРГЭН ЖАРААХАЙ

М. Е. Салтыков-Щедрин

ДАЙН БА ЭНХ III

Л. Н. Толстой

АРИУН СЭТГЭЛ

В. М. Шукшин

УРАН ХҮН

В. М. Шукшин

АЙДАС 3

А. Рыбаков

Сэхээрэлт -1

Л. Н. Толстой

ДУРАНБАЙ

В. М. Шукшин