ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

МӨНГӨНИЙ ЭРЭЛД

В. Г. Распутин

ГОМДОЛТОЙЁО

В. М. Шукшин

СЭХЭЭРЭЛТ 2

Л. Н. Толстой

ДАЙН БА ЭНХ IV

Л. Н. Толстой

АНЮТА

А. П. Чехов

АВСЧИН

А. С. Пушкин

ТАРИАЧИН АВХАЙ

А. С. Пушкин

Сэхээрэлт -1

Л. Н. Толстой

ИХ НҮҮДЭЛ

А. Буйлов

ДУРАНБАЙ

В. М. Шукшин

Шуурга

А. С. Пушкин

ХӨДӨӨГИЙНХӨН

В. М. Шукшин

ӨРТӨӨНИЙ БОШГО

А. С. Пушкин

ДАЙН БА ЭНХ I

Л. Н. Толстой

ЗОВЛОНГИЙН ДАЛАЙ

А. А. Лиханов

АЙДАС 1

А. Рыбаков

ДАЙН ба ЭНХ II

Л. Н. Толстой

ДАЙН БА ЭНХ III

Л. Н. Толстой

Дубровский

А. С. Пушкин