ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

ҮНС, ЧАНДРУУ 2

А. Рыбаков

ХӨРШҮҮД

М. Е. Салтыков-Щедрин

ТӨӨРСӨН ХОЁР

А. П. Чехов

СОЛИОТ

В. М. Шукшин

ЗЭРЛЭГ ЭЗЭН

М. Е. Салтыков-Щедрин

ЗАРГҮЙ АЛЁША

В. М. Шукшин

ГОМДОЛ МЭДҮҮЛЭГЧ ХОН ХЭРЭЭ

М. Е. Салтыков-Щедрин

ХОДЫНКА

Л. Н. Толстой

ИХ НҮҮДЭЛ

А. Буйлов

ГУРВАН ҮХЭЛ

Л. Н. Толстой

Сэхээрэлт -1

Л. Н. Толстой

ҮЙМЭЭН САНДРААН

А. П. Чехов

АЙДАС 1

А. Рыбаков

АЛЬБЕРТ

Л. Н. Толстой

МАКАР ЧУДРА

М. Горький

ҮЛ ҮҮРЭГЛЭГЧ НҮД

М. Е. Салтыков-Щедрин

АНЮТА

А. П. Чехов

Бутач

В. М. Шукшин