ЦАХИМ НОМ
МАЛЧИН АРДЫН ЗАН ҮЙЛИЙН УЛАМЖЛАЛ

МАЛЧИН АРДЫН ЗАН ҮЙЛИЙН УЛАМЖЛАЛ