ЦАХИМ НОМ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН