ЦАХИМ НОМ

Хууль, эрх зүй

УЛСЫН ЭРХ

Ж. ЦЭВЭЭН

1924 ОНЫ ҮНДСЭН ХУУЛЬ

Хууль тогтоох байгууллага

1960 ОНЫ ҮНДСЭН ХУУЛЬ

Хууль тогтоох байгууллага

МЭДҮҮЛЭГ

Д. Нацагдорж

КОМПАНИЙН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Хууль тогтоох байгууллага