ЦАХИМ НОМ

Хувь хүний хөгжил

БОДЬ МӨРИЙН ЗЭРЭГ

Богд Зонхов

УТСАН ДЭЭРХ ШУВУУ

В. М. Песков

ТО ВАНГИЙН СУРГААЛ

Д. Төмөртогоо

СЕКСИЙН НИЙЦЭЛ

А. Г. Станков

ЭРДЭНИЙН САН СУБАШИД

Гунгаажалцан

Тод Түргэн Зөв

Т. Жамъянсүрэн