ЦАХИМ НОМ
ХҮЗҮҮНДЭЭ АННА...

ХҮЗҮҮНДЭЭ АННА...

ТА ҮҮНИЙГ СОНИРХОЖ МАГАДГҮЙ

ДАЙН БА ЭНХ IV

ДАЙН БА ЭНХ IV

Л. Н. Толстой

ҮНЭНЧ ТРЕЗОР НОХОЙ

ҮНЭНЧ ТРЕЗОР НОХОЙ

М. Е. Салтыков-Щедрин

ПОЛИКУШКА

ПОЛИКУШКА

Л. Н. Толстой

ҮНС, ЧАНДРУУ 1

ҮНС, ЧАНДРУУ 1

А. Рыбаков

АЯН ЗАМД

АЯН ЗАМД

В. М. Шукшин

ХААН ЗАГАС

ХААН ЗАГАС

В. Астафьев