ЦАХИМ НОМ
ХОЁР ГЕНЕРАЛЫГ НЭГЭН ТАРИАЧИН ЭР ТЭЖЭЭСНИЙ ТУУЖ

ХОЁР ГЕНЕРАЛЫГ НЭГЭН ТАРИАЧИН ЭР ТЭЖЭЭСНИЙ ТУУЖ

ТА ҮҮНИЙГ СОНИРХОЖ МАГАДГҮЙ

ЭХИЙН ДОМОГ

ЭХИЙН ДОМОГ

М. Горький

ИОНЫЧ

ИОНЫЧ

А. П. Чехов

ӨРТӨӨНИЙ БОШГО

ӨРТӨӨНИЙ БОШГО

А. С. Пушкин

Сэхээрэлт -1

Сэхээрэлт -1

Л. Н. Толстой

ГОМДОЛ МЭДҮҮЛЭГЧ ХОН ХЭРЭЭ

ГОМДОЛ МЭДҮҮЛЭГЧ ХОН ХЭРЭЭ

М. Е. Салтыков-Щедрин

ТАРИАЧИН АВХАЙ

ТАРИАЧИН АВХАЙ

А. С. Пушкин

Чоно

Чоно

В. М. Шукшин