ЦАХИМ НОМ

Гадаадын уран зохиол

МОЛЛА БА ЭРХ ДАРХТНУУД

Ардын аман зохиол

МОЛЛА СУРГАМЖИЛСАН НЬ

Ардын аман зохиол

ЭРХИЙН ЧИНЭЭ ХҮҮ

Ах дүү Гримм

МОЛЛА БА ШИНЖЛЭХ УХААН

Ардын аман зохиол

МУМУ

И. С. Тургенев

АЖИЛЧ ТОНШУУЛ

Аполлон Тороев

ГУРВАН САР!

Ж. Неру