ЦАХИМ НОМ

Францын уран зохиол

АГЛАГЧ

Гүи Де Мопассан

КАРМЕН XҮҮХЭН

Проспер Мериме

МӨНГӨ

Эмиль Золя

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 3

Александр Дюма

ЦЭНХЭР ТАСАЛГАА

Проспер Мериме

КОЛОМБА

Проспер Мериме

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 4

Александр Дюма

ЖЕРМИНАЛЬ

Эмиль Золя

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 2

Александр Дюма

МОНТЕ-КРИСТО ГҮН 1

Александр Дюма

ДАВХАР АЛДАА

Проспер Мериме

ЗУУРДЫН ТАМЫН СҮНС

Проспер Мериме

МӨНГӨ (ФРАНЦ)

Эмиль Золя