ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

ЦУЛ БОДОЛ

Н. С. ЛЕСКОВ

ТҮШМЭЛИЙН ҮХЭЛ

А. П. Чехов

СОЛИОТ

В. М. Шукшин

ЭЗЭН АЖИЛТАН ХОЁР

Л. Н. Толстой

ДУУЧИН ХҮҮХЭН

А. П. Чехов

БОЛЕСЬ

М. Горький

АМЬ ХАЙРГҮЙ ТУУЛАЙ

М. Е. Салтыков-Щедрин

АРВАН ХОЁР САР

С. Маршак

ХАРУУЛЫН ЦЭРЭГ

Н. С. ЛЕСКОВ

ИГОРИЙН ХОРООНЫ ТУУЖ

Ардын аман зохиол

УУЛЗСАН НЬ

М. Горький

ЗОВЛОНГИЙН ДАЛАЙ

А. А. Лиханов

ДАЙН БА ЭНХ IV

Л. Н. Толстой

ЖАЛГА ДОТОР

А. П. Чехов

МОРИН УЛААГАНА

В. М. Шукшин

ИЗЕРГИЛЬ ЭМГЭН

М. Горький

ЦОЙЛДОГЧ

Н. С. ЛЕСКОВ

Сэхээрэлт -1

Л. Н. Толстой

МӨСӨН ЧИХЭР

Н. Носов