ЦАХИМ НОМ

Оросын уран зохиол

ДАЙН БА ЭНХ III

Л. Н. Толстой

ШИДЭТ ҮГ

В. Осеева

ХОЛОГ

Н. С. ЛЕСКОВ

АРВАН ХОЁР САР

С. Маршак

ЗАРАА

М. Пришвин

АМЬ ХАЙРГҮЙ ТУУЛАЙ

М. Е. Салтыков-Щедрин

ХҮН ТӨРСӨН НЬ

М. Горький

ГЭРЛЭХ ГЭСЭН НЬ

Н. В. Гоголь

МӨНГӨНИЙ ЭРЭЛД

В. Г. Распутин

ИХ НҮҮДЭЛ

А. Буйлов

МӨСӨН ЧИХЭР

Н. Носов

ПОЛИКУШКА

Л. Н. Толстой

АРИУН СЭТГЭЛ

В. М. Шукшин

Сэхээрэлт 3

Л. Н. Толстой

ОХИН ҮХЭЛ ХОЁР

М. Горький

ГУРВАН ҮХЭЛ

Л. Н. Толстой

УРАН ХҮН

В. М. Шукшин

ДУГТУЙТАЙ ХҮН

А. П. Чехов

САНАМСАРГҮЙ

Л. Н. Толстой